na INLIS000000000020883 20191209094559 0010-1219000215 MUH. Mawardi Tuntunan sekar macapat / Muh. Mawardi, Marwanto Solo : : Tiga Serangkai,, 1993 ... jil. ; 21 cm. Yang diterima : jil. 1, jil. 3 Termasuk bibliografi Untuk SD Musik tradisional Marwanto JKPNPNA a b 000 0 ta 191209 g 0 ind JKPNPNA ind 784.095 982 2 MAW t 784.095 982 2 MAW t CB-D.12 93-3865 (1,3) 13895-H19 13896-H19 13897-H19